Centre

El centre

El nostre centre compta amb 22 boxes individuals, 2 patis exteriors y 3 camps.

Durant la temporada d’estiu també disposem de piscines als camps.
Durant la temporada d’hivern comptem amb calefacció per els boxes interiors.

Boxes exteriors

8 boxes exteriors amb accés als patis a través de trampilles.

Boxes interiors

14 boxes interiors amb aigua constant, llum natural i artificial, i una petita habitació per als gossos més porucs.

Camps

3 camps exteriors amb arbres, gespa y terra, a més comptem amb abeuradors a cada camp. Durant la temporada d’estiu disposem de 3 piscines pels 3 camps respectivament.